Al centre Ludus oferim un servei de psicologia per a infants, adolescents i adults. Cada cas es tracta segons la demanda inicial, prèvia entrevista informativa presencial o telefònica. En aquesta entrevista informativa s'expliquen les diferents eines, recursos i mètodes de que disposem.

A Ludus acompanyem individualment o familiarment en el procés de creixement personal i emocional.

Es procedeix de la següent manera:

- Entrevista / Anamnesi.

- Avaluació psicològica.

- Entrevista devolutiva, per explicar resultats, facilitar orientacions a la família i proposar la intervenció.

- Teràpia personalitzada.

- Entrevistes de seguiment amb la família, escola i professionals.

Els transtorns que tractem són:

- Trastorns d'ansietat, pànic, angoixa.

- Trastorns de la sòn.

- Abusos.

- Control d'esfínters.

- Fòbies.

- Depressió.

- Problemes de parella i separacions.

- Tristesa i malestar emocional. Maneig de le emocions.

- Situacions traumàtiques gestacionals, de la primera infància ...

- Pors i bloquejos.

- Autoestima, autoconfiança i seguretat.

- Dols recents, dols no resolts i pèrdues.

 

On estem?
Carrer Barris i Buixó, 5, 1r, 4a.
17200 - Palafrugell
 
Tel 972610896 - 665782727