La logopèdia és una disciplina que s’ocupa de prevenir, orientar, avaluar, educar, rehabilitar i tractar les alteracions de la comunicació. Les patologies objecte de treball dels logopedes estan relacionades amb:

 

1.Trastorns de la veu i disfonies.

2.Trastorns del llenguatge oral.

3.Trastorns del llenguatge escrit.

4.Trastorns de la parla (dislàlia, disglòssia, disàrtria).

5.Trastorns de la deglució.

6.Trastorns de la parla associats a lesions del SN.

 

1.Trastorns de la veu i disfonies.

Veu1

La veu és el so que s’origina per la vibració de les cordes vocals ubicades a la laringe a conseqüència del pas de l’aire provinent de la caixa toràcica. La veu és un vehicle de comunicació, es el mitjà de comunicació més utilitzat en les nostres relacions personals i professionals.

Trastorns. Els trastorns de la veu són les alteracions de la salut vocal. Aquests trastorns comprometen l'aparell fonador, necessari per a poder comunicar-nos de forma òptima. Les causes més comunes dels trastorns de la veu són

Origen mèdic: Presència de pòlips a les cordes vocals, malalties, com el Parkinson o bé degut a cirurgies (càncer de laringe)

Origen conductual o d’un mal us de la veu: to de veu massa elevat, tendència a cridar, tos freqüent, estossec, hàbit de fumar, etc

Derivat d’estats emocionals o trastorns de l’estat de l’ànim com estrès, ansietat o depressió.

La veu està dotada de diferents qualitats acústiques: timbre, volum, to, durada o velocitat i ritme. Aquestes qualitats estan directament relacionades amb la postura del cos, el to muscular i la gestió òptima de les emocions.

Disfonies, trastorns de la veu relacionats amb el timbre, el volum, el to i la durada. Es produeixen quan la veu es troba alterada ja sigui per factors funcionals o orgànics.

Disfonies Funcionals: és el conjunt de trastorns de la funció vocal on hi ha primordialment un factor de mal funcionament del gest vocal, entenent el gest vocal com l'activitat psicomotriu que dóna lloc a la veu.

Disfonies congènites: El seu origen el trobem en les lesions congènites de les cordes vocals. Encara que moltes vegades la manifestació clínica d'aquestes lesions apareix en l'edat adulta, sembla ser que són presents des del naixement i que es troben en relació amb el desenvolupament embrionari.

Altres trastorns de la veu relacionats amb la velocitat i el ritme:

Disfèmia o tartamudesa: És un trastorn que afecta la fluïdesa de la parla. Parlarem de disfèmia quan al parlar es repeteix o prolonga involuntàriament part d'una paraula o so. A més s'observa una conducta d'esforç, desviació de la mirada o moviments el cap. Podem relacionar la disfèmia amb aspectes emocionals.

 

Tornar a l'inici

 

2.Trastorns del llenguatge oral.

 

 

3.Trastorns del llenguatge escrit.

 

 

4.Trastorns de la parla (dislàlia, disglòssia, disàrtria)

 

 

5.Trastorns de la deglució

 

 

6.Trastorns de la parla associats a lesions del SN;

 

 

 

 

 

 

On estem?
Carrer Barris i Buixó, 5, 1r, 4a.
17200 - Palafrugell
 
Tel 972610896 - 665782727